APA PERBEDAAN NIKAH SIRI DENGAN NIKAH DI KUA ?

Assalamualaikum, Pelacak Nikah Siri Bandung

Dalam hukum Muslim nikah siri yang diperkenankan ialah nikah yang syarat dan rukun nikahnya telah tercukupi. Akan halnya nikah yang udah sesuai sama menurut syariat Muslim akan tetapi tidak dibuat di KUA, buat hukumnya sendiri ialah resmi. Akan tetapi pernikahan itu tak punyai legal hukum. Maknanya semua hak yang dapat dicapai apabila pernikahan dicatat di KUA.

Rukun Serta Syarat Nikah

·         Pengantin Lelaki (Suami)

·         Pengantin Wanita (Istri)

·         Wali (Nasab/Hakim)

·         Dua Orang Saksi lelaki (Baligh memeluk Kepercayaan Muslim dan tidak gila)

·         Ijab dan Qabul (Ikrar Nikah)

·         Mas Kawin/ Mahar

Syarat Suami

·            Muslim

·            Bukan lelaki mahram dengan bakalan isteri

·            Tidak dalam ihram haji atau umrah

·            Dengan kerelaan sendiri dan bukan tuntutan

·            Tidak miliki 4 orang isteri yang resmi pada suatu zaman

Syarat Isteri

·            Muslim

·            Bukan wanita mahram dengan akan suami

·            Bukannya dalam ihram haji atau umrah

·            Tak dalam idah

·            Bukan isteri orang

Bismillahirrahmanirrahim

“Dan di antara tanda-tandanya kekuasaaNya adalah Ia membentuk untukmu isteri-isteri dari tipemu sendiri, agar kamu condong serta terasa damai padanya, serta dijadikaNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sebenarnya di yang begitu sungguh-sungguh ada pertanda buat kelompok yang pikir.” QS. Ar. Ruum (30):21

Rasulullah SAW bersabda: “Nikah itu sunnahku, barangsiapa yang tidak senang, bukan terhitung golonganku !” (HR. Ibnu Majah, dari Aisyah r.a).

Doian itu ada juga bagusnya buat sama sama Mengetahui akan tetapi kadang-kadang gairah itu tidak dapat diperkirakan dapat terjadi setiap saat.

Sebab kalau sudah berduaan jadi yang ke-3  merupakan syaitan dan bisa menjerumus mengarah zina serta maksiat. Jadi selekasnya ketujuan kepernikahan untuk mengelit “ZINA”. dalam hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihu wasallam bersabda:

“Wahai Ali, ada tiga persoalan yang jangan kamu menunda, ialah shalat kalau sudah datang waktunya, mayat jikalau udah ada, serta wanita seandainya sudah ada calon suami yang sekufu” (HR. Tirmidzi dan Ahmad; hasan)

dalam hadist itu udah kita tahu jika 3 soal yang harus di lekaskan yaitu;

1. gak boleh menunda shalat apabila udah datang waktunya

2. Gak boleh menunda memakamkan mayat

3. Tidak boleh menunda menikahkan wanita yang telah sama sama menyenangi

 

Layanan Penghulu :

– Nikah Siri

– Nikah secara syariaat syah Kepercayaan Muslim

– Nikah RUJUK

 

APA YANG DIMAKSUD DENGAN NIKAH SIRI ? 

Jawab : Tempat Layanan Penghulu Nikah Siri Bandung

Nikah Siri/Nikah Sirri/Nikah Sirih/Kawin siri/Dan sebagainya atau apa saja Orang Mengatakan merupakan Satu Pernikahan Yang Resmi Secara Kepercayaan Dengan Menetapi Rukun Syarat Nikah Kepercayaan Muslim Yakni : Ada Calon Pengantin Pria, Pengantin Wanita, Wali, Dua Orang Saksi, Maskawin, Ijab Qobul. 

APA PERBEDAAN NIKAH SIRI DENGAN NIKAH DI KUA ?

Jawab : Tempat Layanan Penghulu Nikah Siri Bandung

Nikah Siri Cuma Menetapkan Pernikahan Secara Kepercayaan tetapi tak tercatat atau mungkin tidak dianggap oleh Negara, Sementara itu Nikah di KUA Menetapkan Pernikahan Secara Kepercayaan dan dan secara Negara atau tercatat serta dianggap oleh Negara. 

” Sebagus-Baik Pernikahan Yaitu Pernikahan Yang Dilakukan Oleh KUA “

BAGAIMANAKAH HUKUM NIKAH SIRI

Jawab : Tempat Layanan Penghulu Nikah Siri Bandung

Hukumnya Nikah Siri Resmi serta Halal Asal Menepati Rukun Syarat Pernikahan, serta Pernikahan apa saja  asal menetapi semua rukun syarat nikah karena itu pernikahannya Syah dan Halal, Nikah Siri Ataupun Nikah KUA asal Maksud Inti Buat ketaqwaan insya allah jadi keberkahan.